Sladkovodní ryby

losos from sxc.hu/Podívejte se s námi na rozšířený přehled sladkovodních ryb, žijící na našem území i jinde v Evropě.

 

 

 

 

Kaprovité ryby ( kaprovití )

Tato čeled‘ je u nás druhově nejbohatší, neboť‘ v současnosti u nás žije 25 původních a 5 nepůvodních pravidelně vyskytujících se druhů ryb. Jednotlivé druhy se liší nároky na prostředí ( tekoucí a stojaté vody), množství kyslíku, ale i podobou velikostí, růstem či hospodářským významem. Jedná se o velmi různorodou skupinu, a proto je nutné při určování druhů postupovat pečlivě podle popisu a vylučovacích kritérií.  Do čeledi kaprovitých ryb patří : Amur bílý, Bolen dravý, Cejn perlet’ový, Cejn velký, Cejn siný, Cejnek malý, Hořavka duhová, Hrouzek běloploutvý, Hrouzek dlouhovousý, Hrouzek keslerův, Hrouzek obecný, Jelec jesen, Jelec proudník, Jelec tloušt‘, Kapr obecný, Karas obecný, Karas stříbřitý, Lín obecný, Ostroretka stěhovavá, Ostrucha křivočará , Ouklej obecná, Ouklej pruhovaná, Parma obecná, Perlín ostrobřichý, Plotice obecná, Podoustev říční, Slunka stříbřitá, Střevle potoční, Střevlička východní, Tolstolobec pestrý a Tolstolobik bílý

Lososovité ryby ( lososovití )

U všech druhů této čeledi se vyskytuje charakteristická tuková ploutvička za hřbetní ploutví, tělo je protáhlé, u druhů s drobnými šupinami válcovité a z boků méně zploštělé ( pstruh, hlavatka, losos ) než u druhů s většími šupinami ( síh, lipan ). V době tření jsou samci oproti samičkám výrazně barevnější. Mezi  lososovité ryby u nás patří : Hlavatka obecná, Losos obecný, Pstruh duhový, Pstruh obecný forma mořská, Pstruh obecný forma potoční, Siven americký, Síh severní maréna, Síh peled‘ a Lipan podhorní.

Sekavcovité ryby ( sekavcovití )

Všechny tři druhy této čeledi mají charakteristické protáhlé tělo a v okolí tlamy různý počet malých vousků. Podobnou stavbu těla má i Mřenka mramorovaná z čeledi mřenkovití ( mřenka dříve patřila do čeledi sekavcovití ). Dalším charakteristickým znakem pro tyto druhy je, že se zdržuje na dně, nebo dokonce v sedimentech ( bahno, písek ) tvořících dno vodních biotopů. Do této čeledi patří : Piskoř pruhovaný, Sekavec písečný a Sekavčík horský.

Mřenkovité ryby ( mřenkovití )

Do této čeledi patří Mřenka mramorovaná, která dříve patřila do čeledi sekavcovitých ryb.

Okounovité ryby ( okounovití )

V České republice se v současnosti z čeledi okounovitých vyskytuje 8 druhů. Pro všechny je charakteristická zdvojená hřbetní ploutev, přičemž v přední části jsou pouze tvrdé ploutevní paprsky. Obě části hřbetní ploutve jsou bud úplně odděleny (  okoun, drsek, candát ), nebo je oddělení pouze naznačeno tvarem ploutví ( ježdík ). Tělo pokrývají takzvané ktenoidní šupiny, které mají na zadní části hřebínky, a proto je na omak drsné. K dalším charakteristickým znakům patří posunutí párových a břišních ploutví k hlavové části za párové ploutve. Do této čeledi patří : Candát obecný, Candát východní, Drsek menší, Ježdík obecný, Ježdík žlutý a Okoun říční.

Okounkovité ryb ( okounovití )

Tato čeled‘ současnosti z našich vod téměř vymizela a vyskytuje se převážně v pokusných chovech. Do této čeledi patří : Okounek pstruhový a slunečnice pestrá.

Vrankovité ryby ( vrankovití )

Pro tuto čeled‘ je charakteristický pohyb po dně pohybem, připomínajícím poskakování kosmonautů na měsíci. Do této čeledi patři : Vranka obecná a Vranka pruhoploutvá.

Kojluškovité ryby ( koujuškovití )

Do čeledi kuljuškovití patři jen Koljuška tříostná, Tento druh se vyskytuje ojediněle v důsledku vysazování akvaristy, Pouze na několika místech vytvořil trvalé populace.

Jeseterovité ryby  ( jeseterovití )

Zástupci této čeledi na zemi byly již v dřívějších dobách v našich vodách vzácností, v Labi a Odře se ojediněle v minulosti vyskytl Jeseter velký. Hodnověrné záznamy o výskytu jesetera velkého je ještě z 19. Století. Existuje záznam o ojedinělém a náhodném výskytu Vyzy velké  v řece Moravě u Lanžhota počátkem minulého století. V součastné době se v našich vodách objevují různé druhy jeseterů, kteří pocházejí z dovozů a různých chovů. Jedná se bud‘ o záměrné vysazování pro sportovní rybolov zejména do některých soukromých rybářských revírů, nebo o náhodné úniky z chovů. V oblasti soutoku řek Moravy a Dyje bylo zaznamenáno několik úlovků jeseterovité ryby bestěra, křížence jesetera malého a vyzy velké. Tyto ryby unikly z rybníků okolo Hodonína. V současnosti se v oblasti soutoku Moravy a Dyje objevu jeseter malý jen ojediněle.

Sumečkovité ryby ( sumečkovití )

Do této čeledi patří pouze Sumeček americký, který je nepůvodním druhem.

Sumcovité ryby ( sumcovití )

Do této čeledi patří největší sladkovodní a dravá ryba u nás Sumec velký.

Štikovité ( štikovití )

Do této čeledi patří dravá ryba Štika obecná, která je považována jako lovec, ale i jako doktorka vody, protože čistí vodu od mrtvých ryb.

Mníkovité ryby ( mníkovití )

Do této čeledi patří pouze Mník jednovousí, který dříve byl řazen do čeledi treskovití.

Hlaváčkovité ryby ( hlavičkovití )

Do této čeledi patří pouze Hlavačka mramorovaná, vyskytuje se už pouze v dolních částech řeky Dyje a Moravy.

Úhořovité ryby ( úhořovití )

U nás se vyskytuje jediný zástupce této čeledi, a to Úhoř říční, jehož životní cyklus probíhá ve sladkých vodách řek a ve slané vodě moře a oceánu. V našich řekách prožívá podstatnou část svého života, po dosažení dospělosti se přesune do moře, kde se rozmnožuje. V minulosti k nám nejmenší úhoříci proplouvaly volně Labem a Odrou. V současnosti je však výskyt úhoře plně závislý na dovozu a vysazování úhořího monté.

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
 
10 GB Hosting za 25 Kč

Kvalitní hostingová služba za 25 Kč

Rychlé půjčky

Rychlé půjčky do výplat. První rychlá půjčka ZDARMA.

Geek Trička

Hadry pro opravdové Geeky, a zapálené Ajťáky.

Filmy - War-forum.net

Filmy ke stažení zdarma.

Ubytování zaměstnanců

Levné ubytování zaměstnanců v Praze